Missioon

Lugemisaeg: < 1 minut

Swanson.ee on loodud ja pakutakse teile järgmisi eesmärke:

 • Anda otsest, läbipaistvat ja jälgitavat marsruuti turule tootjalt tarbijale.
 • Avaldada erapooletut teavet ja pakkuda võimaluse korral viiteid ja allikaid.
 • Pakkuda linke meie tööstuse eakaaslastele esmaste teabeallikate tunnustamiseks ja suunamiseks.
 • Edendada kulusid ja energiatõhusust tehnoloogia, poliitikate ja kommunikatsiooni abil, mille eesmärk on säästa aega, raha ja muret.
 • Investeerida klientide, kolleegide ja partnerite tervisesse, ohutusse ja turvalisusse.
 • Investeerida uuesti arengusse ja innovatsiooni teadmiste ja tõhususe suurendamise jätkuva parandamise ja edasiandmise eesmärgil.
 • Kampaania õigluse ja võrdsuse edendamiseks kõigis valdkondades, kus meil on võimalus või mõju.
 • Toimida seaduslikult, lugupidavalt ja vastutustundlikult ühiskondade vastu, keda me teenime.
 • Toetada tervishoiu, teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalse vastutuse haridust.
 • Teha ressursitõhusad valikud energia ja toorainete kasutamisel, kui need on kättesaadavad.
 • Reklaami, ülevaatuse, testimise ja koodide abil reklaamida avatud lähtekoodiga tarkvara, avatud andmeid ja sissemakseid tarkvara kogukondadele.
 • Isikliku eraelu austamise ja isikuandmete kaitse ja unustamise õiguse austamine.
 • Edendada turvalisust tehnoloogia, poliitika ja avatuse kaudu.
 • Süsiniku suhtes neutraalsete otsuste tegemine võimaluse korral minimeerida negatiivseid välismõjusid ja aidata kaasa nende vähendamisele.
 • Võimaluse korral taaskasutada, uuendada ja taaskasutada.
 • Vabandage, kui teeme vea, selgitame, mis juhtus, õppige ja arenege, et pidevalt minimeerida meie tegevusega seotud riske.
 • Meie tarnijate, klientide ja partnerite nõudmisel või selle missioonist teavitamisel julgustatakse võtma vastu oma sarnased poliitikad ja neile pakutakse meie enda vaba kasutamist.
 • Olla neto panustaja ühiskondadele, kellele me naudime.

Jäta vastus

Peamenüü

Eelistused

 • Valuuta
 • Keel
 • Kohaletoimetamise riik
Peamenüü

Rahvusvahelised saidid