Swanson Heavy Metals

Kõik Swanson tooteid testitakse raskmetallide suhtes. Raskmetallide piirid on loetletud allpool.

Plii: 2,75 µg ööpäevas
Arseen: 10 µg / maksimaalne ööpäevane annus
Kaadmium: 4,1 µg ööpäevas
Elavhõbe: 0,3 µg (orgaaniline) / maksimaalne ööpäevane annus
3 µg (anorgaaniline) / maksimaalne ööpäevane annus

Maksimaalne ööpäevane annus peab põhinema maksimaalsel ööpäevasel annusel toote etiketil. Swansontootjad on kohustatud (vastavalt cGMP-le) iga partii kvaliteedikontrolli katsele ja esitama analüüsitõendi. Swanson teha ka kvaliteedikontrolli katseid ja säilitada iga tootepartii proove. Lisaks sõltuvalt tootjate kogemustest tootmise kvaliteedi osas testitakse ka juhuslikke partiisid ka kolmanda osapoole laborites. SwansonAudiitori auditeerimisega ja cGMP-ga kooskõlas on kliendid, kes kontrollivad, et nende tooted vastavad toodete kvaliteedikontrolli testimise heade tootmistavade nõuetele.

Peamenüü

Eelistused

  • Valuuta
  • Keel
  • Kohaletoimetamise riik
Peamenüü

Rahvusvahelised saidid